Vārda dienas: Agne, Agnese, Agnija
Piektdiena, 21. janvāris, 2022.
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvalde

Adrese juridiskā:
Striķu iela 3, Saldus, LV - 3801
Adrese faktiskā:
„Zaņas  pamatskola”, Zaņas pagasts,
Saldus novads, LV – 3897
Tālrunis:29398044
E-pasts:

Mājas lapa: www.zana.lv
 
Pagasta pārvalde
drukāt drukāt
Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvalde
PVN reģ. nr. LV 90009114646

Reģistrācijas Nr.90000052124

Pagasta pārvaldes vadītāja - Kristīna Grosmane, m.t. 26644732Pagasta pārvaldes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina darbinieki:
 
Lietvedības speciāliste Santa Ansone 29398044
Komunālās daļas vadītājs, atbildīgais par ugunsdrošību un civilo aizsardzību Andris Zīle 27765720
Nekustamo īpašumu speciāliste - zemes ierīkotāja Sandra Adakovska 25745088
Grāmatvede - uzskaitvede Ineta Žagare 26601027
Aģentūras "Sociālais dienests" sociālā darbiniece Dagnija
Daiva
26383857
20222936
Kultūras darba organizatore Sanita Bušma 25621005
Sporta darba organizators Aļģimants Pileckis 29372532
Bibliotēkas vadītāja  Vita Krauze 28658050

Funkciju realizēšanai ir izveidota šāda struktūra:
  • Bibliotēka