Vārda dienas: Alita, Elita, Liesma
Sestdiena, 18. septembris, 2021.
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvalde

Adrese juridiskā:
Striķu iela 3, Saldus, LV - 3801
Adrese faktiskā:
„Zaņas  pamatskola”, Zaņas pagasts,
Saldus novads, LV – 3897
Tālrunis:29398044
E-pasts:

Mājas lapa: www.zana.lv
 
Brīvdabas estrāde "Baļķulejas"
drukāt drukāt
     Iekārtojot dabas taku, netālu no takas sākuma, kur kādreiz kolhoza „Zaņa” laikos atradusies kartupeļu šķirotava, Videvuts Kiršteins ieteica šo vietu pārvērst par brīvdabas estrādi un deju laukumu. Un tā sāka veidoties atpūtas komplekss Baļķu parka teritorijā. Lai īstenotu iecerētās idejas, 2004. gadā Zaņas makšķernieku klubs izstrādāja un iesniedza projektu Saldus rajona padomes projektu fondā, kur guva atbalstu un līdzfinansējumu šim atpūtas kompleksam. Kompleksa veidošanā piedalījās ļoti daudz cilvēku. Tika iesaistīti skolēni, bezdarbnieki, vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji.
     Šīs kultūras vides tapšanas rezultātā tika izveidoti paraugstādījumi, kas kalpos kā mācību un uzskates līdzeklis skolniekam, kā arī būs pagasta simbolikas netradicionāls atspoguļojums, izveidoja stāvlaukumu, kas nodrošina organizētu automašīnu novietošanu tam paredzētās vietās, novērsa upei radītos piesārņojumus un parka apmeklētājiem radītos draudus upes izskaloto krastu vietās, izveidoja kompleksa vietu kultūras, atpūtas, sporta, izziņas aktivitāšu norisei vasaras periodā.
     Kā pirmais pasākums Baļķu parka teritorijā ierīkotajā atpūtas kompleksā 2004. gada vasarā tika organizēts Zaņenieku saiets, kad pagastu apmeklēja daudz viesi no Saldus un kaimiņu rajoniem, kā arī bijušie Zaņas iedzīvotāji. Otrs pasākums bija Zaņas pagastā rīkotie 5. Ventas svētki, kuri kopā pulcināja iedzīvotājus no visa Kurzemes novada. Pasākumā piedalījās 8 pašvaldību oficiālās delegācijas. Kopš 2006. gada, atklājot vasaras sezonu, notiek estrādes ieskandināšanas pasākums „Lai skan!”.