Vārda dienas: Alita, Elita, Liesma
Sestdiena, 18. septembris, 2021.
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvalde

Adrese juridiskā:
Striķu iela 3, Saldus, LV - 3801
Adrese faktiskā:
„Zaņas  pamatskola”, Zaņas pagasts,
Saldus novads, LV – 3897
Tālrunis:29398044
E-pasts:

Mājas lapa: www.zana.lv
 
Dabas taka "Zaņas līkloči" - šobrīd 2019. gadā nav pieejama (tiklīdz būs gatava dosim ziņu)
drukāt drukāt
     Pie Zaņas dzirnavām ir sākums dabas izziņas takai „Zaņas līkloči”, kas iesākta veidot 2002. gada rudenī apmēram 4,5 kilometru garumā vienā virzienā Zaņas upes lejtecē gar kreiso krastu, netālu no ietekas Ventā. 2003. gadā tika sakārtots arī upes labais krasts. Maršruts sniedz iespēju aktīvi atpūsties dabā, iegūt izzinošu informāciju no neizsmeļamās „dabas mātes” krātuves un pasēdēt pie ugunskura īpaši iekārtotās atpūtas vietās.
      Ideja par dabas taku izveidošanu radusies Zaņas makšķernieku kluba biedriem meklējot variantus, kā sakopt Zaņas dzirnavu dīķa krastus, kad tas tika nodots makšķernieku apsaimniekošanā. Ideju atbalstīja Zaņas pagasta padome, ierosinot veidot tādu taku, kas piesaistītu ne tikai makšķerniekus, bet arī citus interesentus. Finansējums makšķernieku kluba projektam tika rasts Saldus rajona padomes un Baltijas – Amerikas partnerattiecību projektu fondā, rakstot projekta pieteikumu. Līdzfinansējums no Zaņas pagasta padomes un iekasētās naudas par licencēm makšķerēšanai Zaņas dzirnavu dīķī. Un tā tapa projekts 4,5 kilometru maršrutam, gar upes kreiso krastu. Šobrīd ir atbrīvota vieta takai, izcirsti krūmi, izveidotas kāpnītes, tapušas pārejas, tiltiņi, pavēries skats uz upi. Daudzām ainaviski interesantām vietām rasti nosaukumi – Liepu krauja, Pētera pļava, Friča pļava, Makšķernieku vārti, Ceru parks. Atklājušās arī daudz izziņas bagātu vietu – upes senkrasts, dabas liegums ar Juras laika iegulumiem, graviņas un pakalni. Apgūstot upes kreiso krastu, radās iecere izdot bukletu par Zaņas upi, ūdenskrātuvi, dabas taku, augu valsti, lai piesaistītu ekskursantu grupas no pilsētu skolām (vieta, kur skolēniem mācīt ģeogrāfiju, bioloģiju), lauku tūristus, kā arī iekļaut šo maršrutu Latvijas tūrisma maršrutu shēmās.
      Upes krasti ir skaisti visos gadalaikos, arī ziemā, jo uz melnbaltā fona lieliski izceļas upes senkrasti un citas reljefu formas. Visā takas garumā vērojama liela augu sugu daudzveidība. Te aug lielākā daļa no Latvijā sastopamām koku sugām. Šeit ir tādi reti un aizsargājami augi, kā mežloki, bezlapes, dzegužpuķes, mežavizbuļi, maijpuķītes un citi augi. Taka dod priekšstatu par dzīvniekiem, kas dzīvo upē un tās krastos. Vērojamas lielas gliemeņu kolonijas, dažādas zivis, bebru takas un aizsprosti, dzīvnieku alas un dažādi putni. Te ligzdo Latvijā reti sastopamais ūdensstrazds. Maršruta galapunktā atrodas valsts nozīmes dabas aizsardzības objekts – Juras laikmeta iežu nogulas un atsegumi 10 hektāru platībā, kas no 1977. gada ir aizsargājams ģeoloģisks objekts. Pateicoties ierīkotajai tūristu dabas takai, dabas draugiem un interesentiem paveras iespējas aplūkot šo unikālo senlejas posmu ar ģeoloģisko atsegumu, neaizskarto un pārsteidzoši bagāto augu un dzīvnieku valsti.
      Katru gadu Zaņas pagasta padome sadarbībā ar biedrībām "Zaņas makšķernieku klubs" un "Gaismas pusē", sieviešu klubiņu "Vita", iesaistot pagasta iedzīvotājus, uzņēmējus - realizē projektus, tā atjaunojot un labiekārtojot dabas taku.