Vārda dienas: Alnis, Andulis
Trešdiena, 19. janvāris, 2022.
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvalde

Adrese juridiskā:
Striķu iela 3, Saldus, LV - 3801
Adrese faktiskā:
„Zaņas  pamatskola”, Zaņas pagasts,
Saldus novads, LV – 3897
Tālrunis:29398044
E-pasts:

Mājas lapa: www.zana.lv
 
Celmenieku mācītājmuiža
drukāt drukāt
     Pēc Rīgas Centrālā arhīva datiem tagadējā teritorija, kurā atrodas „Celmenieki”, ap 1740. gadu, piederēja pie Lielezeres pagasta, kurš bija viens no lielākajiem Latvijā un piederēja Fridriham Ketleram.
     Fridrihs Ketlers arī 1743. gadā uzcēla pastorātu (mācītājmuižu). Ar „Celmnieku” nosaukumu tā parādās 1798. gadā, Kurzemes kartē (atrodas Rīgas pilsētas muzejā). Pirmais saimnieks bija mācītājs Vēvels (no 1741. – 1751. gadam). Sekoja: Fīrhufs (no 1751. – 1757. gadam), Fabricius (no 1757. – 1766. gadam), Pāts (no 1767. – 1779. gadam), Kīnics (no 1780. – 1783. gadam), atkal Fīrhufs (no 1783. – 1803. gadam), atkal cits Kīnics (1803. – 1846), Eivervelts (no 1846. – 1859. gadam, apglabāts Silaiņu kapos), A. Reihvalds (no 1860. – 1903. gadam), Ziemanis (1903. – 1915. gadam).
      No šiem carisma laika mācītājiem bēdīgi slavens kļuva Reihvalds, kam piemita sevišķi reakcionāri uzskati. Viņš varēja un beidzot panāca progresīvā skolotāja Hāzes (1876. – 1882.) padzīšanu no Pampāļu skolas. Šie notikumi attēloti J. Janševska vēsturiskajā romānā „Dzimtene” 1. grāmatā, 25. nodaļā 211. lpp.
      Par pastorātu „Celmenieki” beidza pastāvēt ar 1944. gadu. Pēdējais mācītājs bija Kasurs, kura darbība pārvēlās „Celmeniekiem” tik ātri pāri, ka tos praktiski neskāra. Līdz kara beigām „Celmeniekos” atradās armijas hospitālis. Vienā mājas galā tika izveidoti kapi. No 1950. līdz 1957. gadam kapi tika pienācīgi apkopti, bija pieminekļi.
     Par cik Pampāļu skolu kara beigās sagrāva, tad ar 1945. gada 23. oktobri „Celmeniekos” atsāka darbu Pampāļu 7 – gadīgā skola. Sākums bija ļoti grūts, jo pēc hospitāļa, telpas bija atstātas piemēslotas un viss iespējamais bija izlaupīts. Daudz pūļu „Celmenieku” sakārtošanā ieguldījis izcilais pedagogs, direktors Alfrēds Brūns (1894. – 1967.), kurš par savu darbību apbalvots ar Ļeņina un Darba Sarkanā Karoga ordeņiem. Daudz enerģijas un darba mīlestības šeit ieguldījis LPSR nopelniem bagātais skolotājs Valdis Strazdovskis (1918. – 1965.). „Celmeniekos” skola atradās līdz 1961. gadam, kad Pampāļos uzcēla jauno skolu.
      No 1961. gada „Celmenieki” nonāca kolhoza „Boļševiks” rīcībā un kalpoja kā kolhoza klubs, bibliotēka, tika iekārtoti dzīvokļi. Tā tas turpinājās arī pēc apvienošanās ar kaimiņu kolhozu, kad izveidojās kolhozs „Zaņa”. „Celmenieki” tagad atrodas pagasta vienā malā, neizdevīgā vietā un pamazām, bet noteikti iet pretī savai bojā ejai. Iesākoties zemes reformai, savas īpašuma tiesības pieteica Pampāļu evaņģēliski luteriskā draudze, kas liedza pagasta padomei tur veikt jebkādas darbības. Pati draudze arī ēkas neapsaimniekoja, bet neapdzīvota un nekurināta ēka ilgi nepastāv. Ēka ir celta 1743. gadā un ir vecākā šajā pusē. Tajā ir 2 unikāli kamīni un 1 krāsns, kas ir vēsturnieku uzmanības cienīgi. Bez tam aiz mājas atrodas parks, kurš kādreiz sakopts bija apkārtnes lepnums. Tur bija grantēti celiņi, lapenes, akmens soliņi, dīķītis ar saliņu. „Celmeniekos” daudzi ir kristīti un iesvētīti, kā arī skolā gājuši.
     Īpašuma tiesības uz Celmenieku mācītājmuižu  Pampāļu evaņģēliski luteriskai draudzei tika atjaunotas tikai 2011. gada 26. janvārī (Saldus novada domes lēmums, Nr.14, protokols Nr.1).